About
Contact Us
© 2020 Contextual Co.,Ltd. All rights reserved
Back To Home
Back To Home

ธุรกิจ เกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยง อีกหนึ่ง วงการ ที่ไม่ควรมองข้าม

การเติบโตของจำนวน ผู้เลี้ยง สัตว์เลี้ยง ทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยใน เอเชีย มีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก จำนวนผู้เลี้ยงที่มากขึ้นนี้ไม่ได้มีแค่ปริมาณ แต่คุณภาพของความเอาใจใส่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ทั้งมีทั้งความต้องการและกำลังที่พร้อมซื้อสิ่งของและบริการต่าง ๆ มากขึ้น มาดูกันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างใน วงการ นี้ ที่จะทำให้คุณมองเห็นไอเดียทาง ธุรกิจ ใหม่ ๆ

พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของวงการสัตว์เลี้ยง มีอะไรที่ควรรู้เอาไว้บ้าง

Humanisation of Pets

ทุกวันนี้คนดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคนในครอบครัว เรายินดีจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกของครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุด หลาย ๆ ครอบครัวไม่ได้มีลูก จึงทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขาอย่างเต็มที่ ดูแลเสมือนว่าเขาเป็นคนๆหนึ่ง 
( Photo by Tran Mau Tri Tam on Unsplash )

Service Sector Growth 

สินค้าและบริการ Pet Care ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ จากเดิมที่เราจะคุ้นชินว่ามีแค่อาหาร, ความสะอาด, การป้องกันและรักษา และของเล่น เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่ายไปกับการดูแล แต่ในปัจจุบันมี บริการ และ ผลิตภัณฑ์ มากมายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบความต้องการที่หลากหลายและลงลึกมากขึ้น
DOG PARK 49 community สำหรับน้องหมา ที่จะมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับน้องหมาโดยเฉพาะ ( Photo : DOG PARK 49 )
Kimpton Maa-Lai Bangkok โรงแรม pet - friendly ( Photo : Kimpton Maa-Lai Bangkok )

Tourism and Pets 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและการท่องเที่ยวใน เอเชีย ที่กำลังบูม ( โดยเฉพาะช่วงก่อน Covid-19 ) ทำให้มีธุกิจเกิดใหม่ หรือเกิดการปรับตัวของธุรกิจเดิมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง หรือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไม่มีคนดูและสัตว์เลี้ยงระหว่างช่วงเวลาของทริปนั้น ๆ
X2 Kui Buri Resort น้องหมาที่จะได้รับการดูแลอย่างดี ( Photo : X2 Kui Buri Resort )

Natural Pet Care Product

( Photo by Karsten Winegeart on Unsplash )
เจ้าของมีความรู้และตระหนักที่มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพและสภาวะความสุขของสัตว์เลี้ยงดังเช่นความตระหนักที่มากขึ้นกับสุขภาพของตัวเอง ทำให้เกิดการมองไปที่สินค้าและอาหารที่มีขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน และเริ่มเกิดความสงสัยว่า ที่มีขายอยู่นั้น ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ มีการใส่สารอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติและอาจก่อให้เกิดการสะสม จนเกิดปัญหาทางสุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยงหรือไม่

Pet E-Commerce

การซื้อ - ขาย เกิดขึ้นบนโลก online มากขึ้นตามพฤติกรรมการซื้อของของคนทั่วไป สินค้าและบริการของสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากเกิดสินค้าหรือบริการอะไรใหม่ ๆ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่การขายผ่านช่องทาง online เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง
ดูตัวอย่างธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ >>> BarkBox และ Petokoto
( Cover Photo : Photo by Krista Mangulsone on Unsplash & Alec Favale on Unsplash)
# insight-seeing
# service design
# product design
# experience design
# pet
# pet community
# pet care
SHARE NOW :
Posted On 26 Apr 2021